เปิดจำหน่ายปืนพานิชย์ **สินค้าจำนวนจำกัด***

ยี่ห้อ GLOCK รุ่น Glock 43 GEN 4 (Made USA )
ขนาด 9 mm ลำกล้อง 2.5 นิ้ว บรรจุ 6+1 นัด
*** ราคาปืน ร้านค้ากรุงเทพฯ 85,000 บาท ***
ยี่ห้อ GLOCK รุ่น Glock 26 GEN 4 (Made USA )
ขนาด 9 mm ลำกล้อง 3 นิ้ว บรรจุ 10+1 นัด
*** ราคาปืน ร้านค้ากรุงเทพฯ 85,000 บาท ***ยี่ห้อ GLOCK รุ่น Glock 19 GEN 4 (Made USA )
ขนาด 9 mm ลำกล้อง 4 นิ้ว บรรจุ 15+1 นัด
*** ราคาปืน ร้านค้ากรุงเทพฯ 85,000 บาท ***


ยี่ห้อ GLOCK รุ่น Glock 17 GEN 4 (Made USA )
ขนาด 9 mm ลำกล้อง 4.7นิ้ว บรรจุ 17+1 นัด
*** ราคาปืน ร้านค้ากรุงเทพฯ 85,000 บาท ***
<<<สินค้ามีจำนวนจำกัด>>>
จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง
สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร)
090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns

การยิงแห้ง (Dry Fire) มีประโยชน์อย่างไร

การยิงแห้ง (Dry Fire) มีประโยชน์อย่างไร
ยิงแห้ง (dry fire) คือ การซ้อมเหนี่ยวไกปืน โดยที่ปืนไม่มีกระสุนบรรจุอยู่ เพื่อเป็นการซ้อมการเหนี่ยวไกให้ราบเรียบ เพื่อไม่ให้กระตุกไกปืน เวลายิงจริงจะได้ไม่เกิดอาการ Jerk หรือกระตุกไก และในการยิงแห้งนี้ควรมีลูกปลอมดัมมี่(ลูกdry fire) บรรจุอยู่ไว้สำหรับยิงแห้งโดยตรง เพื่อเป็นการถนอมเข็มแทงชนวน การยิงแห้งจึงมีประโยชน์ดังนี้
- เพื่อใช้ฝึกทบทวนการยิงปืน ตั้งแต่ท่าทางการยืน การจับถือปืน การเล็ง การควบคุมลมหายใจ การลั่นไก
- เพื่อให้ระบบการลั่นไกของตัวปืน โดยเฉพาะปืนใหม่ เกิดความเรียบลื่น ผสานสัมพันกันในทุกชิ้นส่วนอุปกรณ์ควบคู่
- ช่วยให้เกิดความคุ้ยเคยกับน้ำหนัก รูปร่าง และขนาดของปืนที่ใช้
- ทำให้เราคุ่นเคยกับระยะการเหนี่ยวไกปืน จังหวะของไกปืนแต่ละกระบอกไม่เหมือนกัน
- สามารถฝึกยิงได้ที่บ้าน โดยไม่ต้องไปสนาม ที่สำคัญยังช่วยประหยัดเงิน และทำได้ทุกที่
- สำหรับมือใหม่หัดยิง ช่วยให้การเดินไกนุ่มนวลขึ้น และเหนี่ยวไกปืนอย่างถูกต้อง เมื่อฝึกเป็นประจำ
- ใช้ฝึกสมมุติสถานการณ์การยิงด้วย ว่าเราจะฝึกยิงแบบปั้น X (ยิงช้า) หรือยิงแบบยิงเร็ว
- ยิงแห้งบ่อยๆ จะทำให้เราเกิดความมั่นใจ ลดอาการประหม่า ก่อนใช้ยิงด้วยกระสุนจริง
*** นักยิงปืนที่ดีและเก่งนอกจากการฝึกยิงปืนที่สนามยิงปืนแล้ว การฝึกยิงแห้งด้วยกระสุนดัมมี่ก็ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาทักษะการยิงปืนนะค่ะ ***
โดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง

ขั้นตอนการขอทำ ใบ ป.3- ป.4

<<<< ขั้นตอนการขอทำ ใบ ป.3- ป.4 >>>>
คุณสมบัติผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน - บรรลุนิติภาวะ - สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ - ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ - มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน - ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา
เอกสารประกอบคำขออนุญาต ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) - ทะเบียนบ้าน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ ความประพฤติ และ เหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน - ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น - บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) - ทะเบียนบ้าน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) - หนังสือรับรองความประพฤติ - พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ
การขอใบป.3 และป.4 มีรายละเอียดดังนี้ ใบ ป.3 คือใบอนุญาตให้ซื้อปืน (ไปยื่นคำร้องขออนุญาตซื้อต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นายอำเภออนุญาตให้ซื้อจะออกใบ ป.3 ให้ถือใบนั้นไปหาซื้อปืน ) เมื่อนำ ใบป.3 ไปซื้อปืน ทางร้านจะดำเนินการตัดโอนออกจากโควต้าร้าน เป็นใบคู่มือปืน แล้วนำใบคู่มือปืน ไปขึ้นใบป.4 ใบป.4 คือใบทะเบียนปืนที่ระบุชื่อผู้ซื้อเป็นเจ้าของ
ใบ ป.3 เอกสารที่ใช้ในการขอมีดังนี้ 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.ใบรับรองความประพฤติ ( บุคคลธรรมดาให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันเซ็นต์รับรอง , กรณีข้าราชการให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นต์รับรอง )
**นำเอกสาร 3 อย่างนี้ไปขออนุญาตซื้ออยู่ตามที่ทะเบียนบ้านเราอยู่ค่ะ*** แต่ถ้าจะไม่ให้เสียเวลาแนะนำให้ไปหาดูปืนก่อน เพราะเวลาไปที่อำเภอเจ้าหน้าที่จะถามข้อมูลเกี่ยวกับปืนที่เราจะซื้อ ว่าจะซื้อปืนขนาดใหน ซื้อจากที่ใหน ( เช่นมาซื้อที่ร้านนครบาลกันส์แต่ว่าปืนที่มีในร้านเป็นทะเบียนของจังหวัดเชียงใหม่ ก็ต้องกรอกในใบ ป.3 ว่าซื้อจากร้านปืนใน จ.เชียงใหม่) นี่เป็นสาเหตุที่ลูกค้าส่วนใหญ่ไปติดต่อที่ทางอำเภอและทางอำเภอจะแนะนำให้กลับมาติดต่อที่ทางร้านก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาจะได้กรอกข้อมูลให้เราถูกต้องและไม่เสียเวลาแก้หลายครั้ง***
- เมื่อท่านได้ใบ ป.3 ที่ทางอำเภอออกให้แล้วนั้น จึงนำใบป.3 มาซื้อปืนกับทางผู้ขายปืนที่ท่านติดต่อไว้ เมื่อทำการซื้อปืน ตรวจปืน ตัดโอนปืนเป็นชื่อของท่านเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายปืนจะออกใบคุมปืนให้ไปกับตัวปืนนั้น(โดยเป็นตัวสำเนาเอกสาร ) ส่วนเเอกสารตัวจริงผู้ขายจะส่งไปดำเนินเรื่องการขอออกใบป.4 ไปที่ทางอำเภอของท่านที่ท่านทำใบป.3 เมื่อใบป. 4 ออกทางอำเภอจะติดต่อให้ท่านไปรับที่อำเภอนั้นๆ

ขยายเวลาโปรโมชั่น!!!! แถมฟรีหมวก BERETTA LIMITED


ขยายเวลาโปรโมชั่นถึงเดือน มิถุนายน 2559

แถมหมวก BERETTA LIMITED พิเศษสำหรับลูกค้าที่รับปืน 

ยี่ห้อ BERETTA รุ่น M9A1 COMPACT STAINLESS 

เท่านั้น < จำนวนจำกัด >


สนใจติดต่อร่วมโปรโมชั่นได้ที่ 084-324-4771,085-550-9229,090-2643005
หรือ ID Line : bb-guns
การสั่งซื้อปืนทางพัสดุจัดส่ง

การจัดส่งปืนสวัสดิการ รอรับปืนที่บ้าน (บริการส่งทั่วไทย)
1. ส่งเอกสารมาดังนี้ :
1)ใบ ป.๓ ตัวจริง
2) สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
3) สำเนาบัตรข้าราชการ 2 ชุด
<ให้เขียนระบุยี่ห้อปืน/รุ่นปืนที่จะรับ/พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ แล้วส่งเอกสารมาตามที่อยู่นี้ > 

 ส่งเอกสารมาที่ :  หจก.นครบาลกันส์ สาขา ราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) 

183 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ 10300" (ระบุชื่อเซลล์ผู้ประสานงาน)

2. เมื่อทางร้านได้รับเอกสารแล้วทางเราจะติดต่อกลับทันที เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

3. เมื่อติดต่อกลับและเข้าใจตรงกัน จะดำเนินการเบิกปืนและ ตัดโอนให้เป็นชื่อของท่านเป็นผู้ถือกรรมสิทธิในอาวุธปืนกระบอกนั้นๆ
4. ให้ท่านดำเนินการโอนเงินค่าปืนเข้าบัญชีให้ทางร้าน
5. เมื่อตรวจสอบเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะจัดส่งปืนให้ท่าน...รวดเร็ว...ทันทีครับ
6. เมื่อทางร้านทำการจัดส่งพัสดุให้แล้วจะมี SMS แจ้งเลขที่ EMSพัสดุ หรือไฟลล์บินพัสดุมาที่เบอร์ที่ท่านติดต่อ

วิธีการจัดส่งมีสองวิธี คือ
- ทางพัสดุไปรษณีย์ไทย ที่อยู่จัดส่งตามที่ลูกค้าสะดวกรับ ใช้เวลารับประมาณ 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับระยะทางการจัดส่ง
ทางเครื่องบินสายการบินไทย <ปัจจุบันได้ยกเลิกการจัดส่งทางนี้แล้ว>

**การจัดส่งทุกแบบมีการรับประกันความเสียหายของสินค้า**
**การจัดส่งจะดำเนินการให้ทันทีหลังได้รับยอดโอนเงินจากลูกค้าแล้วเท่านั้น**

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ : 
TEL : 085-550-9229  (โอ) 
          084-324-4771  (พร)
          090-264-3005  (บี)
          02-282-0382    (ร้าน) 


<<<<<<< สำหรับท่านที่ไม่สะดวกรับทางพัสดุให้มาติดต่อรับที่หน้าร้านได้เลยครับ >>>>>>>