วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

ติดต่อเรา

      โครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจของรัฐ เพื่อใช้ป้องกันตัว ปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน หรือปฏิบัติการทางความมั่นคงของชาติ
       
ติดต่อสอบถามได้ที่  :  085-550-9229  (โอ)
                             084-324-4771  (พร)
                             090-264-3005  (บี)

จัดโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง

1 ความคิดเห็น: